Výuka:

 • Biochemie
  Kód: NAFY039
  Rozsah v LS: 1/1 Zk/Z
  Anotace: Základní metabolismy (biologická oxidace, metabolismus cukrů, tuků, bílkovin, fotosyntéza, cyklus kyseliny citronové, regulace metabolických pochodů). Historický vývoj biochemie. Metabolismus cukrů. Glykolýza. Další metabolické dráhy sacharidů. Citrátový cyklus. Membránový transport. Transport elektronů a oxidační fosforylace. Mitochondrie. Fotosyntéza. Exprese a přenos genetické informace.

 • Biochemie
  Kód: NBCM012
  Rozsah v LS: 1/1 Zk
  Anotace: Základní metabolismy (biologická oxidace, metabolismus cukrů, tuků, bílkovin, fotosyntéza, cyklus kyseliny citronové, regulace metabolických pochodů). Pro 4.r. BF.

 • Biologie kvasinek
  Kód: NBCM024
  Rozsah v LS: 2/0 Zk
  Anotace: Morfologie kvasinek, růst a rozmnožování, struktura kvasinkové buňky, chemické složení, buněčný cyklus, metabolismus, killer systém kvasinek, patogenní kvasinky, průmyslově využívané kvasinky.

 • Seminář pro doktorandy - aktuální problémy molekulární biologie
  Kód: NBCM301
  Rozsah v LS: 0/2 Z
  Rozsah v ZS: 0/2 Z
  Anotace: Seminář doktorandy - aktuální problémy molekulární biologie

 • Úvod do problémů současné biofyziky
  Kód: NBCM094
  Rozsah v LS: 0/2 Z
  Anotace: Biofyzika v rámci přírodních věd, vývoj biofyziky, základní koncepty molekulární genetiky, nová chemoterapeutika, metody fluorescenčních sond, struktura a funkce bilogických membrán, spektroskopická studie kvasinek, laserová Ramanova spektroskopie ve výzkumu biomolekul.

 • Základy buněčné biologie a biochemie pro fyziky
  Kód: NBCM320
  Rozsah v ZS: 2/0 Zk
  Anotace: Přednáška doplňující základní znalosti v oblasti biologie a biochemie pro studenty fyziky, kteří nestudují biofyziku, ale chtějí být připraveni na vědecko-výzkumnou práci v oblastech aplikujících fyzikální měřící metody v biologické a biochemické oblasti, například biotechnologiích, lékařské diagnostice nebo sledování životního prostředí. Vhodné pro studenty fyziky 3. - 5. ročníku.

 • Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I - Cvičení
  Kód: NBCM095
  Rozsah v ZS: 0/5 KZ
  Anotace: Praktické seznámení se základními preparativními a měřícímí metodami biofyziky - biochemická izolace, kultivace buněk, elektronová a optická mikroskopie, NMR spektroskopie vysokého rozlišení, elektronová absorpční spektroskopie.