Studenti:

 • Bc. Tomáš Bartl
  1. rok Mgr. studia
  Diplomová práce: Studium membránových transportních procesů u kvasinek pomocí potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3)

 • Mgr. Iva Jančíková
  7. rok PhD. studia
  Dizertační práce: Studium transportních systémů mikroorganismů

 • Natalia Nudga
  3. rok Bc. studia
  Bakalářská práce: Studium pump zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci v lidských buňkách pomocí fluorescenčních sond

Úspěšně obhájení studenti: