FOTO

prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.


Pracoviště:  Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
Místnost:  F267
Telefon:  +420 221 911 349
Fax:  +420 224 922 797
E-mail:  plasek (at) karlov.mff.cuni.cz

Odborný životopis:

Použijte anglickou verzi stránek. Na překladu se usilovně pracuje.