Výuka:

 • Další kapitoly z fyziky pro Biology
  Kód: NFOE018
  Rozsah v ZS: 4/0 Zk
  Anotace: Základní kurz fyziky pro studenty biologie. Základní pojmy a zákony fyziky a jejich aplikace na biologické systémy.

 • Dielektrická spektroskopie a optická mikroskopie v biofyzice
  Kód: NBCM114
  Rozsah v LS: 2/0 Zk
  Anotace: Dielektrické vlastnosti organických látek: Komplexní permitivita, mechanismy polarizace, teorie statické permitivity. Vyhodnocení frekvenčních měření (Debyovy rovnice), teplotní závislosti relaxačních dob. Spektrometry pro dielektrická měření, vybrané aplikace metody dielektrických měření. Transport iontů přes biologickou membránu. Základy optické mikroskopie. Základní pojmy - rozlišovací schopnost optického mikroskopu. Přehled metod a jejich principů.

 • Optika
  Kód: NBCM022
  Rozsah v LS: 2/0 Zk
  Anotace: Základy geometrické a vlnové optiky, optické přístroje, principy spektroskopie a rozptylu světla. Optická mikroskopie.

 • Optika pro počítačovou grafiku
  Kód: NPGR030
  Rozsah v LS: 2/0 Zk
  Anotace: Tématem přednášky jsou základní optické principy, které potřebujeme znát, chceme-li porozumět jak povaze efektů ovlivňujících vzhled hmotných předmětů v reálném světě, tak funkci optických přístrojů sloužících k jejich zobrazování.

 • Seminář z biofyziky
  Kód: NBCM006
  Rozsah v LS: 0/2 Z
  Rozsah v ZS: 0/2 Z
  Anotace: Aktuální problematika biofyziky, diplomové semináře studentů.

 • Struktura, dynamika a funkce biologických membrán
  Kód: NBCM014
  Rozsah v LS: 2/0 Zk
  Anotace: Struktura a složení biomembrán. Membránové lipidy. Membránové proteiny. Topografie membrán. Lipid-proteinové interakce. Interakce malých molekul s membránami. Elektrické vlastnosti membrán, membránový potenciál. Póry, kanály a přenašeče. Fúze membrán. Spektroskopie biologických membrán. Biogeneze membrán.

 • Vybrané kapitoly z fyziky
  Kód: NFOE017
  Rozsah v LS: 4/0 Zk
  Rozsah v ZS: 4/0 Zk
  Anotace: Základní kurz fyziky pro studenty biologie. Základní pojmy a zákony fyziky a jejich aplikace na biologické systémy.

 • Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I - Cvičení
  Kód: NBCM095
  Rozsah v ZS: 0/5 KZ
  Anotace: Praktické seznámení se základními preparativními a měřícímí metodami biofyziky - biochemická izolace, kultivace buněk, elektronová a optická mikroskopie, NMR spektroskopie vysokého rozlišení, elektronová absorpční spektroskopie.