doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.


Pracoviště:  Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
Místnost:  F276
Telefon:  +420 221 911 347
Fax:  +420 224 922 797
E-mail:  vecer (at) karlov.mff.cuni.cz

Odborný životopis:

 • 1979 – ing. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Studium složek nukleových kyselin
 • 1982 – RNDr. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • 1986 – CSc. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Studium kinetických parametrů excitovaných stavů modelových analogů informačních molekul
 • 2002 – doc. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Měření membránového potenciálu a pH suspenzích unilamelárních liposomů pomocí fluorescenčních sond

Stáže

 • 1989 – Paterson Institute for Cancer Research, Manchester, Velká Británie – Dynamic studies of micellar solutions by means of time-correlated single photon counting technique
 • 1991 – Paterson Institute for Cancer Research, Manchester, Velká Británie – New approaches in analyses of fluorescence decay data
 • 1997 – Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, Belgie – Construction of a frequency domain microspectrofluorimeter

Odborné zájmy:

 • Laserová fyzika
  • Generace ultrakrátkých světelných impulsů pomocí laserů
  • Nelineární optické transformace
 • Stacionární a časově rozlišená fluorescenční spektroskopie
 • Modelování a analýza dat
  • Modelování a analýza křivek časového dohasínání fluorescence
 • Aplikace fluorescenčních sond při studiu buněk, buněčných struktur a proteinů