Bc. Tomáš Bartl


Pracoviště:  Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
Místnost:  F286
Telefon:  +420 221 911 339
Fax:  +420 224 922 797

Obhájené práce: