Granty:

Vliv fyziologického stavu a membránové energizace citlivých buněk na průběh interakce kvasinek s killer toxinem K1: studium pomocí fluorescenčních sond

Grantová agentura: GAUK
Identifikační číslo grantu: GAUK 143/96/B-FYZ
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

není k dispozici