Granty:

Role membrány při interakci buňky s exogenními proteiny: interakce kvasinkové plazmatické membrány se zymociny

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 204/00/0629
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., Ing. Karel Sigler, DrSc.

K základním buněčným funkcím patří mezibuněčná komunikace. Některé buňky vylučují hormony, mitogeny, atd., které způsobí u zasažených citlivých buněk změny v genové transkripci, fyziologii nebo diferenciaci. V těchto procesech hrají nezastupitelnou roli receptory lokalizované v cytoplasmatické membráně. Mezi receptory umožňujícími vstup látek letálních pro buňku patří receptory pro kvasinkové zymociny (killer toxiny). Cílem tohoto projektu je zjistit vlastnosti (specificitu, selektivitu) receptorů v plasmatické membráně Saccharomyces cerevisiae a mechanismus jejich interakce s killer toxiny. Konkrétně stanovíme: (1) specificitu receptorů v plasmatické membráně S. cerevisiae (zda jde o membránové lipidy či specializované proteinové entity sloužící jako receptory) (2) zda jde o jeden typ receptoru s variabilní specificitou nebo o několik subpopulací receptorů s odlišnými specificitami (3) možnost ovlivnit receptorové interakce mutagenními či jinými zásahy.