Granty:

Vliv stresových faktorů na membránové funkce u bakterií a kvasinek

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 204/93/2224
Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.
Spoluřešitelé: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.

Cílem projektu je analýza vlivu stresových faktorů prostředí (oxidanty, pH, teplota a osmotický šok) na modelové pro- a eukaryotické mikroorganismy, a jejich odpověď na stres pokud jde o buněčnou energetiku, funkce buněčné membrány a funkce stresových proteinů ze skupin GreEL a DnaK, a těch, které stimulují katabolismus bílkovin u stresovaných buněk, Na obou modelech bude důraz na vlivu stresu na lipidní matrici membrány, membránové energizační (H+-ATPasa) a trnasportní (H+-symportery aminokyselin a curů) proteiny, a na vlastní a stresem indukované iontové kanály. Vliv systémů indukujících či inhibujících stres bude zkoumán na celých buňkách a rekonstituovaných liposomech obsahujících fragmenty plasmatické membrány.