Granty:

Ochranné mechanismy mikrobiální buňky proti působení stresových faktorů

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 204/96/1261
Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.

Bude stanovena úloha proteolytických složek buněk bacilů, zvláště proteázy ISP1, v osudu bílkovin změněných vlivem stresu a rozdíly mezi B. megaterium a B. subtilis v tomto ohledu. Bude charakterizován gen kódující ISP1 v B. megaterium a bude srovnán s obdobným genem v B. subtilis. Bude stanovena úloha vnitrobuněčného inhibitoru v posttranslační modifikaci ISP1 a zodpovězena otázka, zda syntéza mRNA je zodpovědná za zvýšené hladiny hsp (DnaK, GroEL, GroES) během sporulace. Budou charakterizovány funkčnía chemicky strukturní změny membránových bílkovin u S. cerevisiae a Sch. pombe H+ -ATPasa, H+ -symportery) způsobené kyslíkovými radikály a definována úloha peroxidace lipidů a oxidace katalyzované kovy při poškození bílkovin plasmatické membrány kvasin ek. Budou stanoveny styčné body mezi účinkem oxidativního, teplotního a dalších druhů stresu na membrány.