Granty:

Plasmatická membrána eukaryontní buňky jako zásahové místo pro stresové faktory prostředí

Grantová agentura: MŠMT
Identifikační číslo grantu: MSMT ME 315
Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.

Stresové faktory prostředí vyvolávají primární změny plasmatické membrány živých buněk. Ty vedou sekundárně k chorobným změnám v buňkách rostlin, živočichů a lidí. Tyto změny jsou vyvolány z velké části kyslíkovými radikály indukovanými stresovými látkami. Projekt je zaměřen na interakci kyslíkových radikálů s P-ATPasami plasmatické membrány, které jsou životně důležité pro všechny eukaryontní buňky. Modelovým enzymem je H+-ATPasa plasmatické membrány kvasinek. Bude stanoveno, zda primárním mechanismem interakce je peroxidace lipidů, oxidace katalyzovaná kovy či neradikálová reakce, a budou určeny typy poškození enzymu (oxidativní modifikace postranních řetězců aminokyselin, fragmentace nebo agregace peptidové kostry proteinu). Působení oxidantu bude stanoveno v celých buňkách, v izolované membráně a v a rekonstituovaných váčcích z plasmatické membrány (PMV). Stres bude dále indukován toxiny, antibiotiky, ionofory a desinfekčními činidly.