Granty:

Biofyzikální studie membránových transportních proteinů MntH: vztah struktury a funkce

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 204/07/0558
Hlavní řešitel: RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.

Projekt je zaměřen na studium bakteriálních transportérů dvojmocných kovových iontů z rodiny Nramp/MntH patřících mezi sekundárně aktivní membránové transportní proteiny závislé na protonovém gradientu. Přestože jsou tyto proteiny, které hrají klíčovou roli v různých fyziologických procesech včetně interakce makrofág-patogen, přítomné prakticky ve všech organismech, není mechanismus transportu znám. Návrh počítá s prohloubením znalostí o vztahu struktury a funkce prostřednictvím studia vlivu klíčových reziduí na funkci membránových transportérů MntH in vivo, in vitro (membránové vesikuly a proteoliposomy) a v modelovém systému peptid-membrána. Tento model umožňuje doplnit poznatky získané funkčními testy informacemi o struktuře a sbalení transmembránových segmentů a eventuálně některými funkčními detaily.