Granty:

Princip samovolného uspořádání membránu postrádajících organel v eukaryotických buňkách

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 204/07/0133
Hlavní řešitel: RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

Struktury neohraničené membránou představují v buněčné biologii ojedinělou záhadu: jsou stabilní v prostoru a čase i přesto, že nepřetržitě probíhá výměna jejich součástí s bezprostředním okolím. V tomto projektu zamýšlíme testovat hypotézu, že tyto struktury lze popsat jako objekty v dynamicky rovnovážném stavu, založené na principu samovolného uspořádání jejich komponent. Návrh zahrnuje získání experimentálních dat o lokalizaci, dynamice a interakcích jednotlivých proteinů v rámci zvolených buněčných organel jako základ pro vytvoření modelů formování a udržení těchto struktur. Na základě principu sebeuspořádání hodláme modelovat tři buněčné organely neohraničené membránou: jadérko, Cajalovo tělísko a RMC C (Raft-based Membrane Compartment C, eisosomy), a jeden proces probíhající v buněčném jádře: replikaci DNA, a výsledné modely zpětně experimentálně testovat v živých buňkách. Předpokládáme, že tyto modely ukážou na nové limity, které otevřou další směry výzkumu funkce buněčných organel.