Granty:

Úloha proteinu 14-3-3 na regulaci funkce fosducinu

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR P305/11/0708
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

Hlavním cílem je studium strukturní podstaty regulace funkce fosducinu prostřednictvím interakce s proteinem 14-3-3. Hlavními nástroji studia budou metody fluorescenční spektroskopie, analytické ultracentrifugace a proteinové krystalografie. Fosducin je protein, který se specificky a s vysokou afinitou váže na Gtβg heterodimer a inhibuje jeho interakci s Gtα podjednotkou G-proteinu či jinými efektory. Fosducin tak tlumí odpověď fotoreceptorů na světelný signál. Funkce fosducinu je inhibována fosforylací Ser54 a Ser73 a následnou vazbou regulačního proteinu 14-3-3. Detailní mechanismus tohoto procesu je neznámý. Proto navrhujeme provést detailní studium struktury komplexu 14-3-3/fosducin a zjistit, které oblasti fosducinu interagují se 14-3-3 a tím mechanisticky vysvětlit inhibiční vliv 14-3-3 na funkci fosducinu. Výsledky tohoto projektu umožní nejen lépe porozumět roli proteinu 14-3-3 v regulaci fosducinu (a v regulaci G-proteinové signalizace), ale i funkci proteinu 14-3-3 samotného.