Granty:

None

Grantová agentura: GAUK
Identifikační číslo grantu: GAUK 168/1996
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.

None