Granty:

Effect of oxidative stress on eukaryotic plasma membrane function

Grantová agentura:
Identifikační číslo grantu: NATO HTECH.LG930686
Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., Prof. Dr. Milan Höfer, prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.

není k dispozici