Granty:

Role of electrochemical H+-gradient in maintaining eukaryotic cell membrane integrity under stress

Grantová agentura:
Identifikační číslo grantu: NATO CRG.CRGP 973150
Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., Prof. Dr. Milan Höfer

není k dispozici