Granty:

Zellulare plasmamembran als angriffziel fur umweltstressfaktoren

Grantová agentura:
Identifikační číslo grantu: BMBF TSR-113-97
Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., Prof. Dr. Milan Höfer

není k dispozici