Granty:

Studium interakce 14-3-3 proteinu s regulátorem G proteinové signalizace RGS3

Grantová agentura: GAAV
Identifikační číslo grantu: IAA501110801
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.

Hlavním cílem tohoto projektu je studium strukturní podstaty regulace funkce RGS3 proteinu. 14-3-3 proteiny jsou regulační molekuly, které specificky váží fosforylované proteiny. RGS proteiny mají jednak funkci proteinů aktivujících GTPasovou aktivitu G proteinů a dále regulují interakce mezi G proteiny a jejich efektory. RGS3 protein je jedním z RGS proteinů u kterých bylo zjištěno, že jsou vazebnými partnery 14-3-3 proteinů. Zdá se, že 14-3-3 proteiny fungují jako inhibitory RGS proteinů – redukují jejich schopnost aktivovat GTPasovou aktivitu G proteinů. Molekulární mechanismus funkce 14-3-3 proteinu v procesu regulace RGS3 proteinu je neznámý. Proto navrhujeme (1) provést biofyzikální charakterizaci 14-3-3/RGS3 komplexu; (2) studovat jakým způsobem 14-3-3 protein inhibuje interakci mezi RGS3 proteinem a Galfa podjednotkou G proteinu pomocí fluorescenční spektroskopie; (3) provést strukturní analýzu komplexu 14-3-3 protein/RGS3 protein pomocí proteinové rentgenové krystalografie.