Granty:

Další osud oxidačně poškozených membránových bílkovin životně důležitých pro eukaryontní buňku: H+-ATPasa plasmatické membrány kvasinek

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GAČR GA204/99/0488
Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.

Reaktivní druhy kyslíku (ROS) jsou závažným faktorem podílejícícm se na vzniku mnoha chorob, na stárnutí, programované smrti buňky a apoptóze. Žádná dýchající buňka neunikne jejich účinku, protože 2-3 % respirovaného O2 se přemění na ROS. Plasmatická membrána je prvním cílem ROS vznikajících v okolním prostředí v důsledku přítomnosti zněčišťujících látek, UV záření, ozonu a dalších toxických látek. V projektu (1) stanovíme, jak oxidativní poškození životně důležitých membránových bílkovin ovlivní životní funkce buňky, (2) budeme definovat typy poškození nebo oxidativních změn postižených membránových bílkovin, (3) stanovíme další osud oxidativně změněných membránových bílkovin a (4) stanovíme způsoby, jimiž se proteolytický aparát buňky podílí na odstraňování těchto poškozených bílkovin. H2O2 a Fentonovo činidlo (Fe2+/H2O2) budou použity jako oxidanty a H+-ATPasa plasmatické membrány kvasinek jako model of oxidativně poškozené membránové bílkoviny.