Granty:

Vliv povrchových struktur mikrobiálních buněk na odezvu fluorescenčních sond: buněčná stěna kvasinek jako modelový systém

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GAČR GA202/00/D112
Hlavní řešitel: RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.

Vývoj nových metod k měření membránového potenciálu je bezesporu velmi důležitý, protože membránový potenciál vypovídá nejen o stavu samotné plazmatické membrány, ale i o dalších procesech svázaných s transportem přes ni.