Granty:

MDR-pumpy v kvasinkách: kinetika, inhibice a role různých fyziologických podmínek; použití fluorescenční sondy Dis-C3(3)

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GAČR GP202/04/P110
Hlavní řešitel: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.

Podstatou projektu je rozvoj unikátní fyzikální metody pro měření přerozdělování potenciometrické fluorescenční sondy Dis-C3(3) přes biologické membrány. Tato metoda bude použita pro studium aktivity membránových MDR-pump (Multi-Drug Resistance), jichž je použitá sonda substrátem. Tyto pumpy odstraňují celou řadu cizorodých látek z buněk, čímž způsobují mimo jiné i rezistenci mikrobiálních patogenů vůči antibiotikům. Jako modelový eukaryontní organismus budou použity kvasinky a jejich mutanty. AktivitaMDR pump bude studována u kvasinek rostoucích v tekutých médiích v závislosti na jejich růstové fázi a porovnána s kvasinkami pěstovanými na pevných půdách. Bude třeba přesně analyzovat a oddělit vliv membránového potenciálu od činnosti pump. Během projektu budou studovány různé inhibitory MDR-pump, které mají biomedicínský význam, neboť umožňují modifikovat buněčnou odpověď na antibiotika, desinfekční přípravky, atd.