Granty:

Interakce exogenních proteinů s buněčnými povrchy: působení killer toxinu K1 na membránu kvasinek

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 204/95/1051
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

Na celých buňkách a rekonstituovaných váčcích z plasmatické membrány bude charakterizována integrace toxinu K1 produkovaného kompetentním kmenem kvasinek s membránovými receptory buněk citlivého kmene a následná tvorba membránových pórů. Budou stanoveny kinetické konstanty vazby, vliv protonmotorické síly, iontů Ca2+ a Mg2+ a osmotických stabilizátorů používaných při práci s protoplasty, vliv toxinu na uspořádánost membrány, membránovou H+ -ATPasu, toky K+ a větších molekul (ATP, leucin), a na velikost napadených buněk. Bude vypracována universálně použitelná metoda fluorescenčního stanovení membránového potenciálu u kvasinek. Projekt tvoří nezbytný základ pro stanovení dosud neznámého mechanismu interakce killer toxinu s kvasničnou buňkou, jako modelu interakce axogenních proteinů s buněčnými povrchy.