Granty:

Studium mnohočetné lékové rezistence u kvasinek Kluyveromyces lactis

Grantová agentura: GAUK
Identifikační číslo grantu: GAUK 1072313
Hlavní řešitel: Mgr. Iva Jančíková
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

Při léčbě některých typů onemocnění (např. rakovinných) byla zaznamenána snížená účinnost léčivých látek jako důsledek vyvinuté rezistence buněk. To je mj. způsobeno tím, že v buněčných membránách se vyskytují transportéry, které aktivně odstraňují široké spektrum léčivých látek ven z buněk. Jejich nadprodukce vede ke vzniku tzv. mnohočetné lékové rezistence (MultiDrug Resistance, MDR). Tyto proteiny (pumpy) se vyskytují u všech typů buněk. Mezi nejlépe prostudované MDR pumpy eukaryotních organismů patří Pdr5p u kvasinky Saccharomyces cerevisiae a P-glykoprotein u lidských buněk.
V rámci tohoto projektu se chceme zaměřit na studium homologního transportéru Pdr5p u kvasinek rodu Kluyveromyces, konkrétně Kluyveromyces lactis (využívaný též v potravinářském průmyslu při výrobě sýrů), který je však podstatně méně prozkoumán než S. cerevisiae. Pro charakterizaci této pumpy (ozn. Kl Pdr5p) použijeme fluorescenční metodu, která byla vyvinuta pro studium aktivity dvou hlavních MDR pump u S. cerevisiae, Pdr5p a Snq2p. Metoda je založena na sledování rozdílu v akumulaci potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3) v buňkách s různou aktivitou pump, které sondu z buněk odstraňují (sonda je jejich substrátem).
Úspěšné zavedení fluorescenční metody pro studium pumpy Kl Pdr5p nám umožní sledovat faktory ovlivňující její aktivitu, včetně vyhledávání účinných inhibitorů, a porovnat aktivitu Pdr5p u obou druhů kvasinek (Saccharomyces vs. Kluyveromyces).