Studium oxidativního stresu v kvasinkách pomocí fluorescenčních sond

Autor: RNDr. Tomáš Hendrych, Ph.D.
Vedoucí práce: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Type: Magisterská

Abstrakt:

Klíčová slova: None