Univerzita Karlova v Praze > Matematicko-fyzikální fakulta > Fyzikální ústav UK

Oddělení biofyziky

Náš výzkum se soustředí na aplikaci optické spektroskopie a mikroskopie, především na použití fluorescenčních sond, k získání nového pohledu na dění v živých buňkách i na interakce mezi jednotlivými buněčnými komponenty v umělých systémech.
Naše studie zahrnují především zkoumání vlastností membránových transportérů a monitorování membránového potenciálu kvasinek, vznik mnohočetné lékové rezistence (Multidrug resistance) kvasinkových a rakovinných buněk, biofyzikální vlastnosti přirozených a modelových membrán, např. laterální organizaci plazmatických membrán, samoorganizaci buněčných komponent a studium strukturně funkčních vlastností proteinů a jejich interakce s membránou.

Disponujeme špičkovými přístroji optické spektroskopie a mikroskopie a vrcholnými technikami časově rozlišené fluorescenční spektroskopie. Naše laboratoře jsou perfektně vybaveny pro kultivaci kvasinek a rakovinných buněčných linií a následnou práci s nimi.

Biofyzikální oddělení má četné spolupráce jak na domácí půdě, tak v zahraničí.

Prezentace oddělení

S. cerevisiae yeast cells
Aberrant divission of aged S. cerevisiae yeast cells (yeast strain defective in the RAS signalling pathway). Fluorescence microscopy (60x/NA 1.22, water immersion objective), cell walls stained with calcofluor.