Zimní semestr

Kód Jméno Přednášející Rozsah
NBCM095 Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
0/5 KZ
NBCM301 Seminář pro doktorandy - aktuální problémy molekulární biologie doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
0/2 Z
NBCM320 Základy buněčné biologie a biochemie pro fyziky doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.,
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
2/0 Zk
NBCM314 Praktický kurs fluorescenční spektroskopie: biofyzikální aplikace prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.,
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
0/2 KZ
NBCM004 Transformace a přenos energie v biosystémech prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
2/0 Zk
NFOE018 Další kapitoly z fyziky pro Biology RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.,
RNDr. Petr Kovář, Ph.D.,
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.,
RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
4/0 Zk
NBCM006 Seminář z biofyziky prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.,
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
0/2 Z
NFOE017 Vybrané kapitoly z fyziky RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.,
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.,
RNDr. Petr Kovář, Ph.D.,
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.,
RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
4/0 Zk
NBCM113 Metody optické spektroskopie v biofyzice prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.,
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
4/0 Zk

Letní semester

Kód Jméno Přednášející Rozsah
NAFY039 Biochemie doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
1/1 Zk/Z
NBCM012 Biochemie doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
1/1 Zk
NBCM024 Biologie kvasinek doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
2/0 Zk
NBCM301 Seminář pro doktorandy - aktuální problémy molekulární biologie doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
0/2 Z
NBCM094 Úvod do problémů současné biofyziky prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.,
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.,
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
0/2 Z
NOOE004 Emisní spektroskopie v biofyzice prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.,
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
2/0 Zk
NBCM313 Moderní metody měření a analýzy dat v časově rozlišené fluorescenční spektroskopii doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
2/0 Zk
NBCM314 Praktický kurs fluorescenční spektroskopie: biofyzikální aplikace prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.,
doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
0/2 KZ
NBCM114 Dielektrická spektroskopie a optická mikroskopie v biofyzice doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.,
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
2/0 Zk
NBCM022 Optika prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
2/0 Zk
NPGR030 Optika pro počítačovou grafiku RNDr. Roman Antoš, Ph.D.,
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.,
doc. RNDr. Marek Procházka, Dr.
2/0 Zk
NBCM006 Seminář z biofyziky prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.,
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
0/2 Z
NBCM014 Struktura, dynamika a funkce biologických membrán prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
2/0 Zk
NFOE017 Vybrané kapitoly z fyziky RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.,
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.,
RNDr. Petr Kovář, Ph.D.,
prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.,
RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
4/0 Zk