Obhájená dizertační práce:

2014

2011

2010

2007

2006

2005

2003