Year 2010:

1.

Sigler K., Matoulková D., Gabriel P., Dienstbier M., Gášková D.: Yeast and stress: from the laboratory to the brewery. KVASNÝ PRŮMYSL , 2010, vol. 56, p. 100-104.