doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.


Pracoviště:  Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
Místnost:  F288
Telefon:  +420 221 911 348
Fax:  +420 224 922 797
E-mail:  gaskova (at) karlov.mff.cuni.cz

Odborný životopis:

 • 1982 – absolvent – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Aplikace metody fluorescenčních sond na studium membrán kvasinek Saccharomyces cerevisiae
 • 1983 – RNDr. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • 1993 – CSc. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Selekce hybridů v buněčném inženýrství na základě fyzikálních principů
 • 2002 – doc. – Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy – Fluorescenční metoda sledování vlivu stresorů na plazmatickou membránu kvasinek
 • od 1999 – vedoucí oddělení biofyziky, Fyzikální ústav UK

Stáže:

 • 1994 – Univerzita v Bologni, Itálie
 • 1998 – Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Německo
 • 1999 – Univerzita Pierre Marie Curie, Paříž, Francie
 • 2006 – University of Alberta, Edmonton, Kanada
 • 2012 – University of Alberta, Edmonton, Kanada

Patenty:

 • 1990 – Plášek J., Gášková D., Krajina T. – Průtoková kyveta pro optickou detekci a počítání mikroskopických objektů v suspenzích

Odborné zájmy:

 • Interakce kvasinek a jejich protoplastů se silným pulzním elektrickým polem
 • Fluorescenční metody pro studium buněčných funkcí kvasinek
  • Vliv stresových faktorů na membránový potenciál
  • Kinetika membránových transportérů, zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci
 • Fluorescenční monitorování mitochondriálního membránového potenciálu
 • Mikrobiologické techniky pro biofyzikální výzkum