prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.


Pracoviště:  Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
Místnost:  F277
Telefon:  +420 221 911 461
Fax:  +420 224 922 797
E-mail:  herman (at) karlov.mff.cuni.cz

Odborný životopis:

Použijte anglickou verzi stránky. Na českém překladu se usilovně pracuje.