Studenti:

  • Bc. Lukáš Veľas
    1. rok Mgr. studia
    Diplomová práce: Sledování účinku medicínsky významných léčiv na aktivity lidského P-glykoproteinu pomocí fluorescenčních sond

Úspěšně obhájení studenti: