Výuka:

 • Emisní spektroskopie v biofyzice
  Kód: NOOE004
  Rozsah v LS: 2/0 Zk
  Anotace: Moderní metody emisní spektroskopie a její biomedicínské aplikace. Využití fluorescenčních sond a značek, fluorescenční sensory.

 • Praktický kurs fluorescenční spektroskopie: biofyzikální aplikace
  Kód: NBCM314
  Rozsah v LS: 0/2 KZ
  Rozsah v ZS: 0/2 KZ
  Anotace: Osvojení základních experimentálních metod fluorescenční spektroskopie spolu s nejmodernějšími metodami analýzy fluorescenčních dat. Hlavní důraz je kladen na metody časově rozlišené fluorescence v časové a frekvenční doméně.

 • Transformace a přenos energie v biosystémech
  Kód: NBCM004
  Rozsah v ZS: 2/0 Zk
  Anotace: Základy bioenergetických procesů v buňce: termodynamika biochemických reakcí, enzymová katalýza a regulace, membránový transport, dýchací řetězec, fotosýntéza, nervové buňky a přenos elektrických signálů, proces vidění, principy svalové kontrakce.

 • Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I - Cvičení
  Kód: NBCM095
  Rozsah v ZS: 0/5 KZ
  Anotace: Praktické seznámení se základními preparativními a měřícímí metodami biofyziky - biochemická izolace, kultivace buněk, elektronová a optická mikroskopie, NMR spektroskopie vysokého rozlišení, elektronová absorpční spektroskopie.